Hilgers transport is opgericht en gevestigd op 26 oktober 1995.


Met een officiële startdatum van 01 april 1996 heeft het bedrijf in de eerste periode van de onderneming zich gericht op het transport van Non-Ferro en Ferro metalen van en naar de voormalige DDR.

Doch echter was dit voor een korte periode vanwege de geringe marge in deze hoek.


Daarna zijn er diverse landen aangedaan in geheel Europa voor diverse opdrachtgevers, van Scandinavië tot Italië en van Polen tot Frankrijk.

In 1998 zijn er zelfs hulpgoederen gebracht naar Albanië ten behoeve van de vluchtelingen tijdens de Kosovo oorlog.


Maar na een periode van zoeken naar een juiste modus kwam het bedrijf in 1997 in contact met klanten die gespecialiseerd waren in het vervaardigen van verpakkingsmaterialen bestemd voor de levensmiddelen industrie.


En tot op de dag van vandaag is het transportbedrijf nog steeds actief in die branche.

HISTORIE

1996

2021